Home

Agenda

 • Woe
  21
  Nov.
  2018

  Cerise lecture: Spionnen van het Westen of echte patriotten? De actieve burgersamenleving in Rusland vandaag

  19:30Het Pand, Onderbergen 1, Gent
  Lezingen en presentaties

  Pieter Stockmans (MO* Magazine)

  Pieter Stockmans volgt het mondiale optreden van de Europese Unie, het Europese vluchtelingenbeleid, de evoluties in Oost-Europa en de regio ten oosten van de EU. Met een bijzondere aandacht voor Polen, Hongarije, Roemenië, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne en Rusland. Van 2010 tot begin 2016 werkte hij als freelance onderzoeksjournalist. Hij reist al tien jaar door Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Hij publiceerde voor MO* Magazine, Knack, De Standaard, Middle East Eye en Al Jazeera English. Hij deed terreinonderzoek naar de Israëlische bezetting van Palestina, de opstanden in Egypte en Tunesië, radicalisering en terrorisme. Hij verbleef ingebed bij Syrische vluchtelingen in de buurlanden van Syrië en op hun weg naar Europa, bij de Koerden in Syrië en Irak, bij Hezbollah in Libanon, bij islamisten en jihadisten in Jordanië en Tunesië. Samen met VRT-journalist Majd Khalifeh lanceerde hij het journalistieke project Tussen Vrijheid en Geluk. Met islamoloog Montasser AlDe’emeh schreef hij De Jihadkaravaan (Uitgeverij Lannoo, 2015). Pieter Stockmans heeft een rechtendiploma en een diploma internationale betrekkingen aan de KULeuven. Daarna volgde hij het Postgraduaat Internationale Onderzoeksjournalistiek te Mechelen. Naast zijn werk bij MO* verricht hij freelance journalistiek en geeft hij lezingen.

  Meer informatie

  Toon details
 • Din
  27
  Nov.
  2018

  Dubbele lezing 1: ‘Triangulation’ in Russische emigratie-identiteit? Cartoons in het tijdschrift La Russie illustrée

  18:00Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, room/lokaal 100.072 (ground floor/gelijkvloers)
  SEELECTS

  Phaedra Claeys (Universiteit Gent) 

  Na de Revolutie van 1917 verlieten meer dan een miljoen Russen hun vaderland en vonden een nieuwe thuis over de hele wereld, de meesten onder hen in Europa. Geprangd tussen het prerevolutionaire Russische verleden, het nieuwe Sovjet-heden en de westerse gastlanden leidde de Russische emigratiegemeenschap, vaak ‘Russia Abroad’ genoemd, een eigen sociaal, politiek en cultureel leven. Op die manier creëerden ze een specifieke emigratie-identiteit. Hoewel Greta Slobin (2013) de term ‘triangulation’ gebruikte om te verwijzen naar het proces dat de (hoge) literatuur van de Russische emigratie tijdens het interbellum beïnvloedde, kan dit concept opengetrokken worden naar de Russische emigratiecultuur en –identiteit in het algemeen; die ontwikkelden evenzeer in dialoog met deze drie belangrijkste invloedssferen, ofwel de drie soorten ‘andere’ voor de Russische emigratie-identiteit.

  Een belangrijk tijdsdocument dat getuigt van het dagelijkse leven en de cultuur in de Russische emigratie is het populaire mainstream tijdschrift Illjustrirovannaja Rossija (1924-1939, vanaf nu IR). Het tijdschrift omvatte alle aspecten van het emigratieleven door een diverse mix aan te bieden van zowel highbrow en middlebrow materiaal in verschillende genres en vormen, en focuste niet alleen op emigratietopics maar behandelde ook prerevolutionair Rusland, het Westen en de Sovjet-Unie. Een vaste waarde in IR was humor en satire: naast een aantal humoristische rubrieken publiceerde IR ook wekelijks cartoons, zowel binnen het tijdschrift als op de cover. Deze cartoons gingen vaak over de identiteit van Russia Abroad en hun positie ten opzichte van de prerevolutionaire, Sovjet en westerse andere.

  In deze lezing analyseer ik de cartoons in IR die gaan over identiteit, zowel die van Russia Abroad als van de drie anderen. Hoe beelden deze cartoons de Russische emigratie-identiteit af, en wat is de verhouding tot de anderen? Zijn er alleen verschillen of ook overeenkomsten? En is de andere altijd extern of is die ook een inherent deel van Russia Abroad?

  Toon details
 • Din
  27
  Nov.
  2018

  Dubbele lezing 1: Nationale identiteit als voorwaarde voor een universele mensheid. Paradoxale (?) loyaliteiten in het oeuvre van Janko Lavrin

  18:00Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, room/lokaal 100.072 (ground floor/gelijkvloers)
  SEELECTS

  Tilde Geerardyn (Universiteit Gent)

  Nationalisme (voorliefde voor het eigen volk) en kosmopolitisme (wereldburgerschap) worden vaak als tegengestelden beschouwd. Toch probeerden vele academici de laatste jaren om een brug tussen beiden te bouwen en een plaats te geven aan dubbele en meervoudige loyaliteit. Malachuk (2007) toonde aan dat het discours rond ‘nationalistisch kosmopolitisme’ vaak gekleurd blijft. Veel kosmopolieten zien nationalisme nog steeds als een obstakel op de weg naar één wereld, terwijl nationalisten kosmopolitisme als iets artificieel blijven beschouwen. Onderzoek naar kosmopolitisme in de 19e  eeuw – wanneer nationalisme net de kop op stak – heeft echter aangetoond dat beide zienswijzen perfect samen kunnen gaan: toen werden ze vaak als complementair en zelfs als overlappend gezien (o.a Chea 1998, Malachuk 2007, Wohlgemut 2009).

  In deze lezing stel ik de case van Janko Lavrin (1887-1986) voor. Hij was een Sloveense expat die werkte als journalist, literair criticus en uitgever in prerevolutionair Sint-Petersburg. Na de Russische Revolutie verhuisde hij naar Groot-Brittannië waar hij snel werd aangesteld als professor Russische literatuur aan Nottingham University. Lavrin liet vele sporen na in  de literaire ruimte in Oost- en West-Europa, maar wordt over het algemeen als een ‘minor figure’ beschouwd. Dit heeft onder andere te maken met zijn fluctuerende overtuigingen: gedurende zijn hele carrière, zowel in Rusland als in Groot-Brittannië, kan hij afwisselend met links en rechts geassocieerd worden. In mijn onderzoek stel ik dat deze veranderende overtuiging eigenlijk een symptoom is van het wereldbeeld dat Lavrin ontwikkelde tijdens zijn vroege carrière in Rusland. Als reactie op de spanning tussen het imperialisme van grootmachten in Europa en het groeiende nationaal bewustzijn van de minderheden binnen hun grenzen ontwikkelde Lavrin een visie die nationalisme en kosmopolitisme vermengt – net zoals sommige 19e-eeuwse denkers en schrijvers deden. In zijn ogen was lokaal of nationaal onderscheid een middel en zelfs een voorwaarde voor een universele mensheid.

  In deze lezing zal ik focussen op het eerste document waarin Lavrin’s wereldbeeld naar boven kwam: het programmatische tijdschrift Slavjanskij mir. Ik zal tonen hoe Lavrin de literaire sectie van het tijdschrift samenstelde en vorm gaf om een afspiegeling van zijn ideale wereld te creëren.

  Toon details

Volledige agenda