Bibliotheek

De opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde is verantwoordelijk voor de bibliotheek Slavistiek en Oost-Europakunde (L90) en tot voor kort ook voor de bibliotheek Byzantinistiek (L93 - nu deel van de Faculteitsbibliotheek LW). De bibliotheek Slavistiek en Oost-Europakunde is publiek toegankelijk binnen de normale openingsuren. Alle werken kunnen worden uitgeleend via de uitleenbalie.

Collectie L90

De collectie omvat in totaal meer dan 22 000 titels. De onderwerpen houden nauw verband met de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de vakgroep en steunen traditioneel op vier pijlers.

1)      Russische taal- en letterkunde

2)      Centraal-Europakunde (vnl. Polen en Tsjechië)

3)      Zuidoost-Europakunde (vnl. Bulgarije, Servië, Kroatië, Bosnië en Slovenië)

4)      Slavische filologie

Daarnaast zijn er ook kleinere afdelingen over Oekraïne, Wit-Rusland, Sorbië, Slovakije, Macedonië, Turkije, Roemenië, Albanië, Hongarije, de Baltische staten, Pruisen en Finland.

Een uitgebreider overzicht van de verschillende afdelingen vind je hier.

Locatie, contact en openingsuren

Voor verdere informatie: http://lib.ugent.be/adres/L90.shtml

Ontleningen

Om te kunnen ontlenen moet men in het bezit zijn van een geldige personeels- of studentenkaart. Mensen van buiten de Associatie UGent kunnen een lenerspasje verkrijgen aan de balie van de centrale bibliotheek.

Werken die dateren van voor 1900, naslagwerken zoals woordenboeken en encyclopedieën, tijdschriften en thesissen kunnen niet ontleend worden, maar dienen ter plekke geraadpleegd te worden. De ontleningstermijn voor boeken bedraagt 4 weken. Per bibliotheek kunnen slechts 5 boeken tegelijk ontleend worden. Elektronisch ontleende werken kunnen tot twee maal verlengd worden via www.lib.ugent.be ( > mijn bibliotheekgegevens). Voor werken ontleend met een fiche (uitdovend) volstaat een mailtje naar een van de medewerkers.

Opzoeken

Werken opzoeken kan via de website van de universiteitsbibliotheek www.lib.ugent.be.