SEELECTS – seizoen 2011-2012

Organizers: Lara Sels & Pieter Troch

 • Do
  13
  Okt
  2011

  Identité nationale et identité religieuse dans les Balkans: une comparaison entre Bošnjaks et Pomaks

  18:00Lokaal D2.50, Rozier 44

  Bernard Lory (INALCO, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris)

  L’affirmation de l’identité nationale des Bošnjaks (initialement désignés comme Musulmans) dans la deuxième moitié du 20e siècle est apparue comme un élément troublant pour les analystes politiques occidentaux : la priorité donnée à l’élément identitaire religieux (l’Islam) sur l’élément identitaire linguistique (la langue unique désignée comme serbe / croate / bosniaque / monténégrin) entrait en contradiction avec certaines idées reçues sur ce qui fait le socle d’une identité nationale. Pour éclairer se paradoxe, il est intéressant de comparer le cas des Bošnjaks, qui ont élaboré un discours identitaire national, à celui des Pomaks (musulmans locuteurs du bulgare), qui ne se sont pas engagés dans ce processus. Si un bon nombre d’analogies peuvent être mises en avant sur le plan historique (importance de l’héritage ottoman du système des millets) ou géopolitique (cohabitation inévitable aves des Autres proches), la comparaison fait ressortir bien d’autres éléments qui nous amènent à mettre en doute toute vision essentialiste : les identités nationales dans la zone balkanique ne sont pas des données naturelles, mais des constructions sociales qui s’inscrivent dans l’évolution historique.

  Toon details
 • Do
  17
  Nov.
  2011

  Het verhaal van de Russische moraal: de Russische filosofie in de schoot van de literatuur

  18:00Lokaal D2.50, Rozier 44

  Nel Grillaert (Universiteit Gent)

  In het merendeel van de standaard historische overzichten van de wijsbegeerte, wordt er ofwel geen melding gemaakt van de Russische filosofie, ofwel wordt die als voetnoot behandeld. Vele Westerse denkers zijn zelfs van mening dat Rusland geen echte filosofische traditie heeft. Deze opvatting staat in contrast met het succes dat de negentiende-eeuwse Russische klassiekers tot op de dag van vandaag bij een breed en internationaal lezerspubliek hebben, een succes dat deels te verklaren is door de universeel filosofische vragen die zij opwerpen. Het feit dat o.a. de romans van Fëdor Dostoevskij en Lev Tolstoj als inspiratiebron gelden voor een heel spectrum van Westerse denkers en wijsgerige stromingen (Nietzsche, Wittgenstein, de existentialisten, …) staaft hun moreel-filosofische appel.

  Het uitgangspunt van deze lezing is de sterke interactie tussen filosofie en literatuur in het negentiende en vroeg-twintigste eeuwse Russische culturele klimaat. Bij gebrek aan een eigen filosofisch discours en onder druk van de zware censuur, heeft de Russische filosofie zich gaandeweg ontwikkeld onder de paraplu van de literatuur. Schrijvers zoals Ivan Turgenev, Fëdor Dostoevskij en Lev Tolstoj – reeds in hun tijd beschouwd als invloedrijke stemmen in het publieke debat – gaven in hun literaire werken niet enkel uitdrukking aan, maar zochten ook het debat op met de ideologieën van hun tijd en hebben op die manier
  een onmiskenbare stempel gedrukt op de Russische ideeëngeschiedenis. Rond de vorige eeuwwisseling ontwikkelt zich dan een generatie van Russische filosofen die zich in de ontwikkeling van hun denken in belangrijke mate beroepen op de negentiende-eeuwse literaire erfenis. In deze lezing zal de literair-filosofische traditie in de Russische cultuurgeschiedenis in kaart worden gebracht aan de hand van een specifieke case-study, nl.de receptie van Nietzsche in Rusland.

  Toon details
 • Do
  15
  Dec.
  2011

  The Era of the Witness? – Individual, Collected, and Collective Memory of the Holocaust in Serbia after 1989

  18:00Lokaal D2.50, Rozier 44

  Jovan Byford (Open University, UK)

  Recent decades have witnessed a dramatic rise in the institutional collection of testimonies of Holocaust survivors. At the forefront of this development were a number of US-based institutions, most notably the Fortunoff Archive, the USHMM and the Shoah Foundation. Existing writing on these projects focuses mainly on the American context, and the way in which the testimony collection reflected, but at the same time also helped to determine, the specific trajectory of post-war representation and understanding of the Holocaust in that country. And yet, these projects have had, often from the outset, a distinctly international dimension. Testimonies were recorded in Eastern Europe, Israel, South America and elsewhere, and therefore in countries where the culture of Holocaust memorialization was often radically different to that prevalent in the US.

  The seminar explores the institutional, ideological and cultural context of the production, collection, dissemination and reception of testimonies recorded in Serbia, the first Eastern European country where survivors’ accounts were recorded by US-based institutions, as early as in 1989. It uses the Serbian example to consider the cultural ‘encounter’ implicit in the international efforts of US-based projects, especially in Eastern Europe, and explores the way in which the importance attributed to the practice of ‘bearing witness’ fitted with established local traditions of Holocaust memorialization and the perceived relevance of survivors as witnesses, mediators of memory, and interpreters of the Holocaust. The seminar also considers how the context of the dissolution of Yugoslavia affected the way in which survivors remembered the Holocaust and explores the shortterm and long-term impact of the testimonies and their collection on the reception of the Holocaust in Serbia.

  Toon details
 • Do
  16
  Feb
  2012

  De Roma: op zoek naar maatschappelijke inclusie in een Europese context

  18:00Lokaal D2.50, Rozier 44

  Peter Vermeersch (KU Leuven)

  Europese beleidsdebatten over de precaire maatschappelijke, politieke en economische situatie van (het merendeel van) de Romabevolking in Europa zijn niet nieuw. Al in de vroege jaren negentig trokken internationale niet-gouvernementele organisaties aan de alarmbel. Ze wezen toen op de uitsluitingsmechanismen en marginaliseringstendensen waarvan vooral de Roma in Centraal en Oost-Europa te lijden hadden. Nationale overheden voerden er bovendien geen adequaat beleid. Sinds de
  uitbreiding van de EU naar Centraal Europa klinkt het debat luider en zijn ook de instellingen van de EU zich expliciet gaat buigen over de aanhoudende Romaproblematiek. Er is een nieuwe kritische fase aangebroken: de EU-instellingen bouwen voort op de inzichten en interpretatiekaders die zijn ontstaan in eerdere internationale beleidsdiscussies, maar ze definiëren ook nieuwe prioriteiten. Daardoor beïnvloeden ze de initiatieven van andere internationale organisaties en van Roma-activisten.
  De betrokkenheid van de EU vertegenwoordigt dus niet alleen de meest recente fase van een al eerder ingezette (en verre van afgelopen) beleidsdiscussie waarin Europese instellingen, nationale overheden en Roma-activisten elk een stem hebben. In deze recente fase zijn er ook nieuwe assen van competitie tussen deze verschillende actoren ontstaan. We hebben met andere woorden te maken met een Europese discursieve ruimte waarbinnen de vorming en contestatie plaatsgrijpt van nieuwe beleidskaders en narratieven met betrekking tot de Roma. Deze lezing is een korte verkenning van deze nieuwe Europese discursieve ruimte.

  Toon details
 • Do
  22
  Mar
  2012

  Pre-nationale collectieve identiteiten op de Balkan

  18:00Lokaal D2.50, Rozier 44

  Raymond Detrez (Universiteit Gent)

  De cultuurhistorische ontwikkeling in Zuidoost-Europa werd tot het einde van de achttiende eeuw gekenmerkt door convergentie. Het uitvoerigst bestudeerde aspect van deze culturele convergentie is de Balkan talenbond. Naar het model van deze talenbond kan, althans op het niveau van de volkscultuur, ook een Balkan ‘cultuurbond’ worden geconcipieerd. Op het niveau van de hoogcultuur moet een onderscheid gemaakt worden tussen de diverse religieuze gemeenschappen. De orthodoxe
  christenen vormden tegen het einde van de achttiende eeuw binnen het Osmaanse Rijk een hechte en tamelijk homogene gemeenschap. Wij hebben geprobeerd om deze gemeenschap te beschrijven in termen van een (supra-etnische) proto-natie (A. Smith, E. Hobsbawm) met een eigen naam, territorium, instellingen, taal, religie, cultuur enzovoort.

  De aanname van het bestaan van een dergelijke gemeenschap maakt het mogelijk bepaalde culturele, met name literaire fenomenen adequater te beschrijven. Ze gaat ook in tegen een primordialistisch begrip van de natie doordat ze de religieuze en niet de etnische of nationale gemeenschap vooropstelt als het collectief waaraan het individu ‘supreme loyalty’ (H. Kohn) meent verschuldigd te zijn. Bepaalde etnocentrische en mythologiserende interpretaties van de geschiedenis kunnen aan de hand van de ‘orthodoxe cultuurgemeenschap’ zoals die vóór de negentiende eeuw bestond in twijfel worden getrokken.

  Toon details
 • Do
  19
  Apr
  2012

  Translating or Hating: John’s VI Kantakouzenos Anti-Islamic Dialogues and their Late Medieval Slavonic Translation

  18:00Lokaal D2.50, Rozier 44

  Adelina Angusheva-Tihanov (University of Manchester)

  The medieval cultures of Southern and Eastern Slavs are often regarded as a result of a colossal process of translation and adaptation of Byzantine cultural and literary models. Indeed, Orthodox Slavic literatures owe to Byzantium not only their aesthetic principles and discursive practices, themes and imagery, textual patterns and genres, but also a large volume of texts translated from Greek, and circulated in various milieus from the Balkans to Northern Russia for more than seven centuries. Further, within this temporal and spatial frame, the translation techniques changed several times to reflect deeper transformations of the ideological and educational strategies in the Slavic cultures. And yet, as most recent studies show, medieval Slavic interpreters had been particularly selective while choosing texts for translation from the Byzantine literature. For example, almost no Greek epigram, satirical work or liturgical drama was translated in the South Slavic literatures; a relatively small number of the Byzantine works belonging to the genre of the theological discourse and doctrinal disputation appeared in Slavic translation.

  My paper will focus on one important exception – the Slavic translation of the Emperor John’s VI Kantakouzenos treatises against Islam. Written in the second half of the fourteenth century - time of religious confrontations and political turmoil in the Balkans, the texts developed further the typical medieval form of inter-religious dogmatic disputation. The translation, done probably at Mount Athos in the 1390s, not only presents a genre less popular in the Slavic literatures, but also reflects vital and pressing questions for the fourteenth-century Balkan society and culture. Moreover, while the earlier Slavic manuscripts containing John’s Kantakouzenos dialogues show compilers’ interest in all the emperor’s polemic works and demonstrates the active Balkan monastic (Hesychastic) network; the later, sixteenth-century codices, copied after the establishment of the Ottoman empire on the peninsula, witness a growing attraction to the anti-Muslims’ texts only (cf. for instance Ms Gaster 2082, John Rylands Library, Manchester). Studying the techniques applied by the Slavic interpreter(s) and the specific rendition of the key dogmatic and theological terms, I will try to contextualize this translation within the corpus of theological texts known to the late fourteenthcentury Slavs.

  Further, I will be looking closely at the cultural policies which provoked the appearance of this translation, as well as at the shifts in the cultural framework distributing the emperor’s translated works. Having in mind that the first-hand knowledge of Islamic theology was almost nonextant among the Balkan Slavs even in the 16th c., I will try to analyse the role of the translation in forming the perception of the Muslims and their faith in the late medieval Balkan Christian communities.

  Toon details
 • Woe
  09
  Mei
  2012

  De val van de Russische Avant-garde

  18:00Lokaal D2.50, Rozier 44

  Sjeng Scheijen (Universiteit Leiden)

  Kort na de Russische revolutie leek de Russische Avant-garde de wind in de zeilen te hebben. Avant-gardisten bekleedden invloedrijke posities binnen cultuurinstellingen van de nieuwe Sovjet-staat, nieuwe educatieve instellingen werden opgericht met een expliciet Avant-gardistisch program en Avant-gardisten werden gevraagd om grote publieksmanifestaties vorm te geven, zoals de eenjarige viering van de revolutie in 1918. Al snel bleek echter dat de Avant-gardisten zowel binnen het culturele establishment als binnen de nieuwe bureaucratie op felle tegenstand konden rekenen. De strijd om culturele hegemonie die daarop losbarstte, verloren de Avant-gardisten uiteindelijk. Deze lezing behandelt de politieke en cultuurhistorische context van deze strijd, en de beschouwt de rol die de Avant-gardisten zelf speelden in hun uiteindelijke ondergang.

  Toon details
 • Do
  24
  Mei
  2012

  The Digital Medievalist

  18:00Lokaal D2.50, Rozier 44

  David J. Birnbaum (University of Pittsburgh)

  The term "digital humanities" (DH) describes an interdisciplinary set of methods and methodologies involving the integration of computation into research and teaching in the humanities. The speaker will describe applications of DH methods in his own work as both scholar and teacher of Slavistics and Medieval Studies, demonstrating a range of projects and the tools he has designed and built to support editing, exploring, analyzing, and visualizing the contents of medieval Slavic manuscripts. The speaker has been a leader in the DH community since the mid-1980s, and currently teaches a university course entitled "Computational methods in the humanities," where students learn to write original computer programs, similar to the ones to be demonstrated, to facilitate their own research in the humanities. That course is cross-listed in eight academic departments, including languages and literatures, history, and religious studies.

  Toon details