Gents Collectief Poëzievertalers

Het Gents Collectief van Poëzievertalers werd in 2001 opgericht door prof. Thomas Langerak. Het bestaat uit medewerkers, studenten en oud-studenten van de studierichting Oost-Europese Talen en Culturen. Altijd samen, rond de grote tafel, hebben zij vertalingen gemaakt van zo’n 120 gedichten.

Volgende dichters kwamen al aan bod: Aleksandr Blok – Aleksandr Poesjkin – Dmitri Prigov – Olga Sedakova – Vera Pavlova – Jelena Fanajlova – Jevgeni Boenimovitsj – Bachyt Kenzjejev – Aleksandr Kabanov – Osip Mandelstam – Svetlana Kekova – Joseph Brodsky – Boris Chersonski.

Het collectief focust vooral op hedendaagse dichters. De gedichten zijn veelal geschreven in metrische en rijmende verzen. Het is een uitdaging om het patroon van het origineel na te volgen in een nieuw gedicht in het Nederlands.

De gedichten zijn gepubliceerd in Poëziekrant, Revolver, Tijdschrift voor Slavische Literatuur, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Tortuca en in enkele bloemlezingen.

De afgelopen tien jaar heeft het collectief twee maal een stimuleringsbeurs van het Vlaams Fonds voor de Letteren gekregen.

Het Gents Collectief van Poëzievertalers maakt deel uit van De Stichting Russische Poëzie in de Lage Landen te Terneuzen, Nederland.

Contactpersoon: Prof. dr. Thomas Langerak

Meer informatie: Gents collectief.

 

 

Leonid Aronzon (1939-1970)

Mijn schoonheid en mijn engel, mijn godin,

die bron en monding bent van mijn gedachten,

des winters vuur, des zomers koele wind,

ik ben gelukkig dat wij leven mochten

tot aan die lente, toen in volle pracht

jij onverwacht te staan kwam voor mijn ogen.

Ik kende jou als zondares, als vrome,

ik hield van alles wat ik in je zag.

Ik wilde leven gisteren, niet nu,

opdat de jaren die ons samen restten

werden teruggedraaid tot aan het eerste,

was er nog tijd, begonnen we opnieuw.

Maar nu wij verder voorwaarts moeten gaan:

de toekomst lijkt een woeste, dorre vlakte,

jij bent de oase waaraan ik mij laaf,

mijn schoonheid, mijn godin, jij engel van me.

[begin 1970]