Boekvoorstelling Raymond Detrez: ‘De Balkan. Een geschiedenis.’

Interview door Marc Boone
In september bracht Raymond Detrez zijn boek ‘De Balkan. Een geschiedenis’ uit.  Tijdens een interview door Marc Boone zal Raymond Detrez ons meenemen doorheen de geschiedenis van Zuidoost-Europa en het ontstaan van zijn boek. Napraten over dit gesprek tussen deze twee coryfeeën van de Blandijn kan tijdens de receptie na de voorstelling.
De locatie (Rozier of Blandijn) kiezen we op basis van het aantal inschrijvingen en wordt later bekend gemaakt. Inschrijven is gratis, maar verplicht via deze link: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/DeBalkan, graag voor 21 november (maar liefst vroeger).

 

De Balkan. Een geschiedenis biedt een overzicht van de bewogen geschiedenis van Zuidoost-Europa, van de verovering van het schiereiland door de Osmaanse Turken in de veertiende eeuw tot de Euro-Atlantische integratie vandaag. De nadruk ligt op de negentiende en twintigste eeuw, waarin de grenzen tussen de hedendaagse Balkanstaten moeizaam vorm kregen en de samenlevingen er zich moderniseerden.

Dit boek gaat in op een aantal aspecten die doorgaans minder aandacht krijgen: de Osmaanse aanpak van religieuze diversiteit, de culturele en ideologische ontwikkelingen onder de orthodoxe christenen, de verlichting, vormen van civiel nationalisme, de ‘koninklijke dictaturen’ tijdens het interbellum, de desintegratie van Joegoslavië en de vele Westerse oordelen en vooroordelen over de Balkan. De Balkan. Een geschiedenis is de vrucht van dertig jaar onderwijs, eigen historisch onderzoek en persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van de Balkanvolken.