Cerise lecture: Van tsarisme, over communisme tot verkozen autocratie: de persistentie van elites in Rusland

Koen Schoors, UGent

Internationaal onderzoek wijst uit dat elites wereldwijd persistent zijn. Individuen uit historische elite-families hebben eeuwen later nog steeds een grotere kans om tot de maatschappelijke elite te behoren. Vaak wordt gedacht dat Rusland hierop een uitzondering vormt, omdat de maatschappelijke hiërarchie herhaaldelijk door elkaar werd geschud. Men denkt hierbij aan de Russische revolutie, de burgeroorlog tussen witten en roden, de collectivisatie van de landbouw, de zuiveringen door Stalin, de transitie van plan- naar markteconomie en de installatie van een verticale machtsstructuur onder Poetin. Desondanks blijkt dat ook in Rusland, ondanks de zware maatschappelijke schokken die het land moest ondergaan, maatschappelijke elites verrassend persistent zijn.