Economics of Education – Eva Bubb

Eva Bubb  haalde haar Master Oost-Europese Talen en Culturen (Russisch-Bulgaars) in 2016. Haar interesse in talen en culturen werd aangevuld met antropologisch veldwerk voor deze masterscriptie. Ze bouwt nu voort op haar studies met een doctoraatsvoorstel.

Economics of Education. A Fieldwork Study in the Altai Republic

In tegenstelling tot wat de officiële cijfers beweren, verdienen professoren in Rusland niet genoeg om rond te komen. Dit gegeven moedigde mij aan om de situatie nader te onderzoeken, en aangezien officiële gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, was etnografisch veldonderzoek de meest aangewezen methode. Aan de hand van semigestructureerde interviews en participant observation, onderzocht ik hoe leraars overleven toen ik als student aan de universiteit van Gorno-Altajsk studeerde en als parttime lerares aan een plaatselijke middelbare school les gaf. Onder begeleiding van mijn promotor nam ik antropologie als theoretisch kader voor dit onderzoek, en vulde de data van interviews en observaties aan met originele Russische literatuur, zoals officiële documenten over onderwijsstandaarden en -beleid.

Uit het onderzoek bleek bleek dat het lage loon niet het enige probleem is van Russische leraars: het beleid moedigt wanpraktijken aan. Het decentralisatiebeleid van de huidige regering laat veel macht bij de lokale autoriteiten, ook wat onderwijs betreft. Het zelfregulerend klimaat dat hieruit ontstaat is een broeihaard voor wanpraktijken zoals nepotisme, “dode zielen”, open bedreiging van collega’s en studenten, en dergelijke meer. Het bleek dat de leraars en professoren hun eigen onderlinge economie hebben, die zelfgereguleerd is door sociale relaties. Ik gebruikte de concepten social embededdness (Granovetter), social capital (Bourdieu) en moral economy (Thompson) om deze situatie te kaderen en te analyseren.

Lees de Masterscriptie van Eva