Onderzoek

Onderzoeksgroep

De onderzoekers die verbonden zijn aan de opleiding zijn actief in verschillende onderzoeksgroepen. Het Ghent Centre for Slavic and East European Studies focust heel precies op Oost-Europa. Wil je meer weten over de andere onderzoeksgroepen of welk onderzoek er precies uitgevoerd wordt? Bekijk dan de profielen van de onderzoekers op het onderzoeksportaal van de faculteit.

Publicaties

Alle publicaties van onze onderzoekers zijn te vinden in de academische bibliografie van de vakgroep Talen & Culturen.

SEELECTS

De lezingenreeks SEELECTS of ‘Slavic and East-European Lectures’ biedt een forum aan nationale en internationale onderzoekers. De thema’s die aan bod komen hebben alle betrekking op Oost- en Zuidoost-Europa, maar beperken zich niet tot Slavische topics alleen. De thema’s zijn eerder breed explorerend dan eng toegespitst.

Eureast Platform

Daarnaast zijn onderzoekers die focussen op Oost-Europa en/of Eurazië ook betrokken bij het Eureast Platform van de faculteit en de kenniscentra die daaraan verbonden zijn.