Opleiding

De Sovjet-Unie bestaat al 30 jaar niet meer, maar Oost-Europa blijft boeiend én relevant. De landen in Oost-Europa hebben een interessante, maar bewogen geschiedenis die de wereldgeschiedenis en -cultuur mee hebben bepaald. Ook vandaag neemt Oost-Europa een belangrijke plaats in het wereldgebeuren in: tegelijk vertrouwd en vreemd, herkenbaar en exotisch, Europees en niet-Europees.

De opleiding Oost-Europese talen en culturen richt zich zowel op Rusland als op Zuidoost-Europa, meer bepaald de Slavische culturen op de Balkan. De nadruk ligt niet alleen op taalverwerving, maar ook op de studie van de cultuur, in al haar aspecten, en de maatschappij. Er is bijzondere aandacht voor de historische ontwikkeling van de Oost-Europese talen, culturen en landen.

Bachelor

Master

Naar het buitenland

Stage

Scripties in de kijker

Na je studies

Activiteiten voor studenten