Opleiding

De Oost-Europese landen vertegenwoordigen meer dan de helft van het Europese continent en beschikken over een rijk en gevarieerd erfgoed op cultureel, politiek, socio-economisch en wetenschappelijk vlak. Ze hebben een interessante maar bewogen geschiedenis die de wereldgeschiedenis en -cultuur mee heeft bepaald en blijft bepalen. Mensen die die Oost-Europese complexiteit doorgronden zijn dan ook erg nodig. Zin om een van hen te worden?

Ook vandaag neemt Oost-Europa een belangrijke plaats in binnen Europa én op het wereldtoneel. Sprak men vroeger nog over het Oostblok, dan is dat ‘blok’ sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en Joegoslavië een pak minder uniform geworden. Van de landen die in onze opleiding aan bod komen, zijn Bulgarije, Kroatië en Slovenië vrij recent lid geworden van de Europese Unie. Andere landen, zoals Servië of Bosnië-Herzegovina, zijn kandidaatlidstaat maar varen ook een onafhankelijke koers. Verder zijn, sinds de invasie van Rusland in Oekraïne in februari 2022, beide Oost-Europese landen en volkeren niet meer uit het nieuws weg te denken. De taal, cultuur en geschiedenis van deze landen zijn cruciaal om te begrijpen waar deze oorlog met internationale weerslag om draait. Overigens krijgen niet alleen Oekraïne en Rusland extra aandacht door de oorlog, hetzelfde geldt voor de bredere Oost-Europese regio.

De opleiding Oost-Europese talen en culturen is gegroeid uit de opleiding Slavische talen. Die werd in 1958 aan de Gentse universiteit opgericht, als eerste in Vlaanderen. Vandaag richt de opleiding zich zowel op Rusland en Oekraïne als op Zuidoost-Europa, meer bepaald de Slavische culturen op de Balkan. De nadruk ligt niet alleen op taalverwerving, maar ook op de studie van de cultuur in al haar aspecten en de maatschappij. De opleiding heeft verder bijzondere aandacht voor de historische ontwikkeling
van de Oost-Europese talen, culturen en landen.

Bachelor

Master

Naar het buitenland

Stage

Scripties in de kijker

Na je studies

Activiteiten voor studenten