Operationeel Coördinator 200 jaar UGent

Dat ik meer over Rusland wilde weten lag al vast toen ik een jaar of tien was, doordat ik de roman Pjotr van Jan Terlouw had gelezen. Die interesse is niet veranderd tijdens het middelbaar, ook al begrepen mijn leerkrachten mijn keuze voor Slavistiek niet en vertelden ze me dat ik veel beter een richting met harde wetenschappen zou kiezen. Ik heb toch mijn hart gevolgd. Ik heb dus heel bewust voor Slavistiek gekozen, ik twijfelde niet tussen Vertaler Tolk en Oost-Europese Talen en Culturen omdat het culturele en de geschiedenis voor mij een essentieel deel van het pakket zijn. Ook de keuze tussen Gent en Leuven was snel gemaakt omdat het aantal talen dat in Gent werd aangeboden veel groter was.

Van meet af aan werd ik in de Slavistiek gestimuleerd om open minded te zijn. De opleiding geeft je de kans om echt na te denken, en biedt mogelijkheden op studievlak en daarbuiten. De diversiteit van de opleiding is een grote troef, de titel Talen & Culturen is geen lege doos. Diezelfde diversiteit zorgt er wel voor dat je geen specifiek beroep aanleert, maar het is fijn dat dit ook gewoon no-nonsense wordt meegegeven. Voor mij was dit geen probleem, want ik was sowieso nog niet klaar om te gaan werken na vier jaar. Tijdens de derde Bachelor en de Master keek ik uit naar een andere studie en ik kwam vrij snel bij EU-studies terecht: een opleiding die heel goed aansluit bij de Slavistiek. De combinatie zorgt voor mogelijkheden zowel in de bedrijfswereld als binnen EU-instellingen. Ondanks het bestaan van goede vervolgopleidingen zou het wel interessant zijn als de opleiding OETC zichzelf meer zou afstemmen op de arbeidsmarkt. Een vak stage zou hier bijvoorbeeld al heel wat bij kunnen helpen. (nvdr.: in het nieuwe programma wordt vanaf 2016-2017 het keuzevak Stage aangeboden in de Master).

Met mijn keuze voor EU-studies volgde ik het pad van heel wat andere studenten, maar een belangrijk verschil is wel dat ik heel wat engagement heb opgenomen tijdens mijn studies. Vanaf de tweede Bachelor was ik bij de studentenvereniging, Slavia, actief en in mijn eerste jaar EU-studies was ik voorzitter van het Faculteiten Konvent. Ik kreeg daarna de kans om studentenbeheerder te worden (coördinator van de dienst Studenten Activiteiten), een functie die ik twee jaar lang vervulde. Door mijn engagement had ik contact met veel mensen binnen de universiteit en had ik al gehoord dat men speelde met het idee van een project voor de viering van 200 jaar UGent. Ik gaf bij een aantal mensen aan dat ik graag in dat verhaal zou meestappen en na mijn opdracht als studentenbeheerder kon ik aan dit nieuwe avontuur beginnen.

Momenteel ben ik dus Operationeel Coördinator van ‘200 jaar UGent’. Ik zorg ervoor dat de voorbereiding en het uitvoeren van dit grote project goed verloopt. Het voortraject loopt nu in 2016, en in 2017 wordt dan de echte aftrap gegeven. Dat jaar wordt er gevierd met heel veel diverse activiteiten op het vlak van wetenschap, sport, cultuur, feest,… Mijn uitdaging is om dit alles te stroomlijnen en overzichtelijk te maken.

De opleiding Oost-Europese Talen en Culturen geeft de kans om echt engagement op te nemen naast je studies en dat vind ik een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een student. Door te werken voor het Faculteiten Konvent en de Dienst Studenten Activiteiten kwam ik te weten dat de een band zoals tussen de opleiding en haar studentenvereniging slechts zelden voorkomt. Er zijn weinig opleidingen waar een hechte studentenvereniging als Slavia mogelijk is die ook effectief door de volledige opleiding gesteund wordt. De proffen en het personeel staan er echt voor open en dat is een grote troef. Het is trouwens ook leuk dat de opleiding zelf heel wat voor studenten doet, denk maar aan SEELECTS, de films, … Studenten moeten beseffen dat dit zeker niet overal het geval is. Dat er veel plaats is voor engagement of extra activiteiten wil trouwens niet zeggen dat er weinig moet gestudeerd worden. Oost-Europese Talen en Culturen is zeker geen gemakkelijke opleiding, maar je engageren voor een organisatie of een goed doel tijdens je studies (en erna) laat je nog zoveel meer groeien als mens.

Mijn raad aan de studenten: zorg dat je een goede student bent, en dat is voor mij: neem je studies ter harte, maar zorg dat je ook ernaast actief bent, leer alles in alle aspecten kennen. Wees geëngageerd.